โรงเรียนบ้านแสงภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีและตราโรงเรียนบ้านแสงภา


สีประจำโรงเรียนบ้านแสงภา คือ " แดง ขาว"