โรงเรียนบ้านแสงภา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีและตราโรงเรียนบ้านแสงภา


 
สีประจำโรงเรียนบ้านแสงภา คือ " แดง ขาว"