"กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมทุกวันศุกร์"

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านแสงภา เมื่อ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านแสงภา เมื่อ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรียนรวมบ้านแสงภา บ่อ ห้วย ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับท่าน ผอ.อรรถพร บุญมา...

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านแสงภา เมื่อ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเรียนรวมบ้านแสงภา บ่อ ห้วย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านแสงภา เมื่อ วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านแสงภา เมื่อ วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2020