โรงเรียนบ้านแสงภา หมู่ 1 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

โรงเรียนบ้านแสงภา
sangphaschoo2019@gmail.com
 
https://goo.gl/maps/k5uXfCsBykQoqVQ26